Mix-2000

Projectbureau voor maatschappelijke vraagstukken

.

Maatschappelijke projecten

In de huidige maatschappij is er veel behoefte aan actief burgerschap. Burgers die verantwoordelijkheid nemen en zorg dragen voor hun omgeving. Mix-2000 is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke participatie projecten.

Arbeidstoeleiding

De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verloopt stroef. Dit vertaalt zich in het niet vinden van een stage en/of baan. Door middel van individuele en professionele begeleiding steekt Mix-2000 de jongeren een helpende hand toe!

Workshops

Menselijk- en sociaal kapitaal zijn essentieel in de huidige maatschappij. Bijvoorbeeld taal- en communicatievaardigheden. Mix-2000 biedt een breed scala aan trainingen en cursussen om de vaardigheden positief te stimuleren.

Visie

Door de participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo-wet zijn de gemeenten en de lokale instanties primair verantwoordelijk voor een vitale en efficiënt sociaal domein. Beroep doen op de betrokkenheid en krachten van de burgers is in deze tijdperk niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk! Burgers; ongeacht afkomst, sociale status en leeftijd  worden geacht actief betrokken te zijn bij de vormgeving van hun welzijn en leefbuurt. Daarom is onze motto: “Samen bouwen aan de samenleving op de kracht van burgers ongeacht afkomst en leeftijd”. Het bundelen van krachten (gemeenten, lokale instanties en burgers) is van essentieel belang.

Wie zijn wij

Mix-2000 is een kennisorganisatie en staat midden in de samenleving.

Mix-2000 gaat met de ontwikkelingen van de samenleving mee en beschikt over relevante kennis van wat er in de samenleving gaande is als ook over de achtergrondkennis en werken met burgers van diverse afkomst. Kortom; Mix-2000 staat niet alleen midden maar heeft ook binding met de samenleving! Deze binding komt tot uiting in kennis omtrent werken vanuit “diversiteit” perspectief, werkervaringen in het sociaal domein, grote netwerken en relaties met verschillende groepen burgers van verschillende achtergronden en in verschillende steden.

2% regel: Mix-2000 stelt 2% van het totale offerte bedrag beschikbaar voor maatschappelijke buurtinitiatieven en goede doelen.

Salim Benali

Manager

Omar Benali

Adviseur