"Geloven in de maakbaarheid van de samenleving" - Karl Mannheim

Over ons

Visie

Door de participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo-wet zijn de gemeenten en de lokale instanties primair verantwoordelijk voor een vitale en efficiënt sociaal domein. Beroep doen op de betrokkenheid en krachten van de burgers is in deze tijdperk niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk! Burgers; ongeacht afkomst, sociale status en leeftijd  worden geacht actief betrokken te zijn bij de vormgeving van hun welzijn en leefbuurt. Daarom is onze motto: “Samen bouwen aan de samenleving op de kracht van burgers ongeacht afkomst en leeftijd”. Het bundelen van krachten (gemeenten, lokale instanties en burgers) is van essentieel belang.

Wie zijn wij

Mix-2000 is een kennisorganisatie en staat midden in de samenleving.

Mix-2000 gaat met de ontwikkelingen van de samenleving mee en beschikt over relevante kennis van wat er in de samenleving gaande is als ook over de achtergrondkennis en werken met burgers van diverse afkomst. Kortom; Mix-2000 staat niet alleen midden maar heeft ook binding met de samenleving! Deze binding komt tot uiting in kennis omtrent werken vanuit “diversiteit” perspectief, werkervaringen in het sociaal domein, grote netwerken en relaties met verschillende groepen burgers van verschillende achtergronden en in verschillende steden.

2% regel: Mix-2000 stelt 2% van het totale offerte bedrag beschikbaar voor maatschappelijke buurtinitiatieven en goede doelen.

Salim Benali MSc

Manager/ adviseur

Het werken aan gelijke kansen is waar mijn passie ligt. Ik zet mij graag in voor de positieve gevolgen en meerwaarde van een participatiesamenleving.

‘’ Mijn naam is Salim Benali. Aan de Universiteit Utrecht heb ik bestuurs- en organisatiewetenschap gestudeerd. Mijn werkzaamheden bij Mix-2000 combineer ik met een functie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als beleidsmedewerker houd ik mij daar bezig met verscheidene thema’s ten aanzien van jongeren in het onderwijs.’’ 

Bij Mix-2000 geef ik trainingen en voer ik projecten uit op het gebied van maatschappelijke ontwikkelingen en interculturalisatie. Samen met mijn partner ondersteunen wij instellingen, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden met betrekking tot diversiteit en participatie.

Drs. Omar Benali

Adviseur

Ik geloof in de maakbaarheid van de samenleving! Dat houdt in dat wij samen de samenleving kunnen vormen. Mijn passie ligt om die reden in het werken met en ondersteunen van mensen ongeacht afkomst of leeftijd. Mensen omschrijven mij als een verbinder en brugbouwer. Iemand die mensen en organisaties in staat stelt in hun krachten te geloven en ernaar te handelen.

“Mijn naam is Omar Benali. Van huis uit ben ik socioloog (specialisatie beleidsadviseur). Ik heb meer dan 30 jaar in het sociaal domein gewerkt. Hier heb ik diverse functies vervuld bij verschillende instellingen in een hoop wijken en steden. Mijn expertise ligt bij Diversiteit & Participatie vraagstukken en met name in achterstandswijken”.

 “Inmiddels ben ik meer dan 40 jaar actief als  vrijwilliger…. en nog steeds! Mijn vrijwillige inzet van de afgelopen jaren is recent bekroond met een Koninklijke onderscheiding.”

Bij Mix-2000 geef ik advies en voer ik maatschappelijke projecten uit over participatie en diversiteit. Samen met mijn partner ondersteunen wij instellingen, maatschappelijke organisaties en (lokale) overheden met betrekking tot diversiteit en participatie.