Maatschappelijke projecten

Maatschappelijke (participatie) projecten

De klassieke verzorgingsstaat maakt plaats voor de participatiesamenleving. Er wordt beroep gedaan op de betrokkenheid en krachten van de burgers. Zij worden gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en omgeving. 

Mix-2000 is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van maatschappelijke participatie projecten. Hierbij staat actief burgerschap centraal. Samen met de burgers en lokale organisaties wordt dit gerealiseerd.

Werkwijze

Op verzoek en op basis van de wensen van de opdrachtgever brengt Mix-2000 vrijblijvend een offerte uit. Vervolgens wordt de offerte met de opdrachtgever besproken en aangescherpt. Tenslotte wordt een projectcontract gezamenlijk ondertekend waarin heldere doelstellingen, resultaten, tijdsplanning en begroting zijn vermeld.

Op welke terreinen zijn wij actief: