Werving en selectie

Werving en Selectie

Het creëren van een inclusieve personeelsbestand begint bij de wervings- en selectieprocedure. Vaak wordt er onbewust een type doelgroep aangesproken. Dit kan komen door de woordkeuze in de vacature, of de wervingskanalen die worden gebruikt.

Als organisatie kun je verschillende maatregelen nemen ten aanzien van de wervings- en selectieprocedure. Wij van MIX-2000 reiken concrete hulpmiddelen aan om het personeelsbestand divers(er) te maken. 

Werkwijze

Op verzoek en op basis van de wensen van de opdrachtgever brengt MIX-2000 vrijblijvend een offerte uit. Vervolgens wordt de offerte met de opdrachtgever besproken en aangescherpt. Tenslotte wordt een projectcontract gezamenlijk ondertekend waarin heldere doelstellingen, resultaten, tijdsplanning en begroting zijn vermeld.

Op welke terreinen zijn wij actief: